Thời gian: 2/6/2017 đến 15/6/2017

Địa điểm: Nhà Sàn Collective, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nguồn:

Xem các tác phẩm tại đây